Continue reading “บ้านบนดอย สาขาถนนของกิน” เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมนี้

“บ้านบนดอย สาขาถนนของกิน” เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมนี้

“บ้านบนดอย สาขาถนนของกิน” เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมนี้  “คิดถึง ลับแล...
Read more
Continue reading ซิ่นตีนจก ลับแล : ถักทอมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น

ซิ่นตีนจก ลับแล : ถักทอมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น

การทอผ้าซิ่นตีนจกของชาวลับแล เล่ากันว่า สืบทอดมาตั้งแต่สมัย ‘เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร’...
Read more
Continue reading ตำนานเมืองลับแล

ตำนานเมืองลับแล

เมืองลับแลมีตำนานเก่าแก่ที่เล่าสืบต่อกันมา 2 ทางคือ ตำนานพื้นบ้าน เล่ากันว่า เมืองลับแลเป็นเมืองแม่หม้าย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ลี้ลับซับซ้อน
Read more